Usługi

nadzór budowy
kosztorys budowlany
charakterystyka energetyczna
ekspertyza techniczna
kierownik budowy
sprzedaż projektów

Zasięg

 • pomorskie
 • zachodniopomorskie
 • kujawsko-pomorskie

Kredyty

Jak wybrać najlepszy kredyt?
Wybierz sprawdzonego doradcę.

więcej

Aktualności

 • Adaptacje projektów

  Oferujmy kompleksowe usługi związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę: - uzyskanie wyrysu i wypisu z mapy zasadniczej, - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego planu, - uzyskanie mapy do celów projektowych, - wykonanie badań geotechnicznych, - adaptacja projektu typowego do lokalnych warunków gruntowo - wodnych,  - dostosowanie do wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu z miejscowego więcej
 • Inspektor nadzoru

  Świadczymy usługi pełnego nadzoru nad procesem inwestycyjnym. Reprezentujemy inwestora w czasie trwania inwestycji. Kontrolujemy zgodność realizacji budowy z założeniami projektowymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Odbieramy prace budowlane, a także kontrolujemy budżet i wszelkie rozliczenia trwającej budowy. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi więcej
 • Kierownik budowy

  Podejmujemy się pełnienia funkcji kierownika budowy. Kierujemy sprawnym i prawidłowym przebiegiem procesu budowlanego. Pomagamy w wyborze optymalnych ofert sporządzonych przez wykonawców.Załatwiamy formalności związane z budową. Zgodnie USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 1) protokolarne przejęcie od inwestora więcej
 • Kosztorysy

  - kosztorysy inwestorskie - kosztorysy ofertowe - kosztorysy powykonawcze - kosztorysy zamienne - weryfikacje oraz aktualizacje kosztorysów - wykonywanie przedmiarów Kosztorysy wykonywane są na podstawie przedmiarów robót wykonywanych przez nas według pomiarów z natury, ale również z projektów budowlanych, wykonawczych, jak i z koncepcji architektonicznych. Pracujemy tylko na oryginalnym oprogramowaniu NORMA STANDARD wg najaktualniejszych cenników. Cennik (kwota netto): więcej
 • Certyfikaty i audyty

  ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE- jest to dokument określający jakość energetyczną budynku lub lokalu oraz definiujący poziom zapotrzebowania obiektu na energię pierwotną za pomocą wskaźnika EP przedstawionego na suwaku energetycznym. Jest on niezbędny: - na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku lub zgłoszenia zakończenia budowy, - przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu - przy przebudowie obiektu (której następstwem jest zmiana więcej